شیوه‌های پرداخت

برای خرید از هوگه ، پرداخت تنها به صورت اینترنتی امکان پذیر است. و شرایط پرداخت حضوری میسر نمیباشد.